Søn, der hjalp sin far, var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

09.09.2019

En mand var i gang med at renovere nogle værelser og et badeværelse på førstesalen i familiens hus. Sønnen havde hjulpet til med renoveringen. De skulle da i fællesskab løfte et spabad på 80 kilo op af trappen hvorved sønnen fik et smæk i skulderen, da han stod med det meste af vægten.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at sønnen ikke var omfattet af den personkreds, der er sikret ved arbejdsskadesikringsloven, og dette tiltrådte Ankestyrelsen. Det fremgik af Ankestyrelsens afgørelse, at det var lagt til grund, at skaden var opstået i forbindelse med, at sønnen havde hjulpet sin far, og at hjælpen ikke lå ud over, hvad man normalt kan forvente af familiemedlemmer, og sådanne skader ikke anerkendes som arbejdsskader.

Både byretten og landsretten kom frem til, at han var omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds, idet det kunne lægges til grund, at der havde været tale om en løfteopgave, som skulle udføres af i hvert fald to personer, og der var tale om en opgave, som krævede en del fysisk styrke og kendskab til forsvarlig udførelse af tunge løft. Det havde derfor været nærliggende at antage professionel hjælp til opgaven. Under sådanne omstændigheder havde løfteopgaven med spabadet ligget uden for det, der kan betegnes som sædvanlig hjælp mellem familiemedlemmer, og sønnen var derfor omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds.

 

FLERE NYHEDER

Ikke årsagsforbindelse ved forsinket diagnose.

30.10.2019

Højesterets dom af 23.10.2019Læs mere

Patientskadekrav var forældet.

15.05.2019

Højesterets dom af 7.5.2019Læs mere

Krav på erhvervsevnetab var ikke forældet.

06.01.2019

Højesteret ændrer landsretsdom.Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !