Patientskadesag kunne ikke genoptages.

22.09.2020

Højesterets dom af 11.9.2020. Patientskade - genoptagelse

Sagen angik, om Ankenævnet for Patienterstatningen skulle genoptage en sag vedrørende patienterstatning, efter at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ved en afgørelse havde fremsat kritik over for den behandlende overlæge.

Disciplinærnævnets afgørelse var truffet på baggrund af de samme oplysninger, som indgik i den oprindelige afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Endvidere indgik disciplinærnævnets vurdering i ankenævnets afgørelse om ikke at genoptage sagen, men dette førte ikke til en anden vurdering af, om korrekt behandling ville have forhindret A’s død.

På den baggrund fandt Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse om ikke at genoptage sagen, idet der ikke i forbindelse med genoptagelsen var fremkommet nye faktiske eller retlige oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der var en vis sandsynlighed for, at den ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med ankenævnets oprindelige stillingtagen.

 

FLERE NYHEDER

Krav efter arbejdskadesikringsloven var forældet.

27.09.2020

Genoptagelsesfristen var ikke udløbet.Læs mere

Differencekrav (erhvervsevnetab) var forældet.

08.09.2020

Højesteret fortolker forældelsesloven - hvornår er der kendskab...Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !