Krav efter arbejdskadesikringsloven var forældet.

27.09.2020

Højesterets dom af 24.9.2020. Arbejdsskade – forældelse/genoptagelse.

 

Sagen angik, om et krav efter arbejdsskadesikringsloven var forældet efter arbejdsskadesikringsloven, selv om fristen for genoptagelse i loven, ikke var udløbet, da skadelidte anmodede om genoptagelse. Den skadelidte havde oprindeligt fået afvist anerkendelsen af sin skade. Skaden var sket i 2007 og der blev udtaget stævning i 2017.

Højesteret fastslog, at der efter ordlyden og forarbejderne, kan indtræde forældelse af krav på erstatning eller godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven, selv om der er adgang til genoptagelse af arbejdsskadesagen efter § 41, stk. 1. Dette understøttes også af § 36, stk. 5, modsætningsvis.

Højesteret fandt herefter, at forældelsesfristen for skadelidtes eventuelle krav udløb den 15. januar 2013, og at et eventuelt krav således var forældet.

 

FLERE NYHEDER

Patientskadesag kunne ikke genoptages.

22.09.2020

Overlæge havde fået disciplinær kritik.Læs mere

Differencekrav (erhvervsevnetab) var forældet.

08.09.2020

Højesteret fortolker forældelsesloven - hvornår er der kendskab...Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !