Autist og autismecenter ansvarlig for overfald på medarbejder.

03.09.2017

ØLD dom af 17.4.2017

 

Autist og autisme center var erstatningsansvarlige.

En ufaglært blev ansat i en vikarstilling på et autisme center,, hvor hun blev overfaldet af en infantile autist B. Overfaldet var voldsomt og hun pådrog sig både varigt men og erhvervsevnetab. Centeret og autisten afviste at være ansvarlige. Byretten fandt, at autisten var ansvarlig i medfør af EAL § 24b, mens arbejdsgiveren blev frifundet for ansvar. Både arbejdsgiver og autisten var forsikret. Den ansatte ankede den del af dommen, der angik arbejdsgiveransvaret, til landsretten og gjorde gældende, at også arbejdsgiveren var ansvarlig for skaden, og at denne i det indbyrdes forhold mellem to ansvarlige skadevoldere endeligt skulle bære erstatningsforpligtelsen. Landsretten fandt gav den ansatte medhold og fandt, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sin forpligtelse til at tilrettelægge og planlægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder forsømt at give fornøden instruktion og føre effektivt tilsyn, jf. AML §§ 16, 17, 38 og 42. (FED2017.2)

 

FLERE NYHEDER

Krav på erhvervsevnetab var ikke forældet.

06.01.2019

Højesteret ændrer landsretsdom.Læs mere

Cykelulykke var ikke omfattet af færdselsloven.

09.12.2018

Højesteret ændrer landsretsdom.Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !