Ikke erstatning for patientskade (nedsat syn).

07.05.2018

Østre Landsret stadfæster byrettens dom.Læs mere

Krav som følge af tvangsanbringelse var forældet.

02.01.2018

Forælder taber sag i Højesteret.Læs mere

Patienterstatning skulle ikke tilbagebetales.

12.12.2017

Patient vinder sag I HøjesteretLæs mere

Voldtægt var for sent anmeldt - ingen erstatning

20.09.2017

Højesteret stadfæster landsretsdom.Læs mere

Autist og autismecenter ansvarlig for overfald på medarbejder.

03.09.2017

Landsretten ændrer byrettens frifindelse.Læs mere

Ikke ansvar for psykisk arbejdsskade.

14.06.2017

Højesteret frifinder arbejdsgiver.Læs mere

Differencekrav for erhvervsevnetab var ikke forældet.

25.05.2017

Højesteret afgør principielt forældelsesspørgsmål.Læs mere

Displaying results 1 to 7 out of 46
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-46 Next > Last >>

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !